Werken aan klimaatadaptatie

Het begint bij weten

De klimaatverandering zorgt voor hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte en dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw gemeente. Maar hoe groot zijn deze gevolgen precies? En waar in uw gemeente leidt dit tot problemen?

Met de klimaatatlas worden de gevolgen gekwantificeerd en in kaart gebracht. Op die manier heeft uw gemeente een goed beeld van de gevolgen van klimaatverandering en kan uw gemeente met inwoners heel gericht in gesprek gaan. Door vroegtijdig te anticiperen met slimme maatregelen blijven kosten en overlast beperkt.

De klimaatatlas is een ideaal communicatiemiddel binnen uw gemeentelijke organisatie. Maar het is ook geschikt om burgers en bedrijven te informeren, te motiveren en te activeren. De klimaatatlas geeft daarmee concreet invulling aan de stappen "Weten, Willen, Werken" uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

De interactieve Klimaatatlas wordt geleverd door Nelen & Schuurmans.

Overzicht en detail in één

Op maat gemaakte kaarten voor elk thema

Hevige neerslag

Extreme hitte

Langdurige droogte

Thema's

Een greep uit een bestaande atlas

Bereikbaarheid

Thema Neerslag

De bereikbaarheidskaart laat zien welke wegen niet meer begaanbaar zijn na een hevige bui.

Schadekaart

Thema Neerslag

De waterschadekaart geeft een inschatting van de waterschade als er een extreme bui valt.

Stroombanen

Thema Neerslag

De stroombanenkaart laat zien hoe water bij hevige neerslag naar de lager gelegen punten stroomt.

Wateroverlastkaart

Thema Neerslag

De wateroverlastkaart laat zien op welke plekken water tijdelijk blijft staan na hevige regen.

Bomen

Thema Hitte

De boombedekkingskaart laat zien welke plekken door bomen bedekt worden. Deze bomen zorgen voor verkoeling bij extreme hitte.

PET Hittestresskaart

Thema Hitte

De hittestresskaart laat zien welke delen van de stad relatief gevoelig zijn voor temperatuurstijging. De hittestress kaart is voor heel Nederland beschikbaar.

Klimaatlabels

Thema Klimaatlabels

Bluelabel ontwikkelt klimaatlabels. Deze labels zijn concrete prestatie indicatoren voor klimaatadaptatie. Ga naar bluelabel.net voor meer informatie.

En nog veel meer...

Compleet overzicht

Bekijk hier een compleet overzicht van al onze kaarten en thema's.

Voorbeelden

Deze Klimaatatlassen geven een goed beeld van de mogelijkheden

Meer te weten komen?