Lizard Klimaatatlas
.klimaatatlas.net
Online klimaatkaarten:
wateroverlast, hittestress, droogte en meer

Werken aan klimaatadaptatie

Het begint bij weten

Klimaatverandering heeft een impact op onze leefomgeving. We worden steeds vaker geconfronteerd met hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte. Deze effecten hebben ook gevolgen voor uw beheergebied. Maar hoe groot zijn deze gevolgen precies? En waar leidt dit tot problemen?

Met de klimaatatlas presenteert u de gevolgen van klimaatverandering op de kaart en kwantificeert u de opgave. Hierdoor heeft u een goed beeld van de gevolgen van klimaatverandering en kunt u gericht in gesprek gaan. Door vroegtijdig te anticiperen met slimme maatregelen blijven kosten en overlast beperkt.

De klimaatatlas is niet alleen een waardevol communicatiemiddel binnen uw organisatie, het is ook een krachtig instrument om burgers en bedrijven te informeren, te motiveren en te activeren. De klimaatatlas geeft daarmee concreet invulling aan de stappen “Weten-Willen-Werken” uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 2015.

De interactieve Klimaatatlas wordt geleverd door Nelen & Schuurmans.

Overzicht en detail in één

Op maat gemaakte kaarten voor elk klimaatthema

Klimaatkaarten
Welke kaartlagen kunnen we voor u opstellen?
Een greep uit de mogelijkheden
Bereikbaarheid
Thema Hevige Neerslag

De bereikbaarheidskaart laat zien welke wegen niet meer begaanbaar zijn na een hevige bui.

Wateropgave
Thema Hevige Neerslag

De waterschadekaart geeft een inschatting van de waterschade als er een extreme bui valt.

Stroombanen
Thema Hevige Neerslag

De stroombanenkaart laat zien hoe water bij hevige neerslag naar de lager gelegen punten stroomt.

Wateroverlastkaart
Thema Hevige Neerslag

De wateroverlastkaart laat zien op welke plekken water tijdelijk blijft staan na hevige regen.

Bomen
Thema extreme hitte

De boombedekkingskaart laat zien welke plekken door bomen bedekt worden. Deze bomen zorgen voor verkoeling bij extreme hitte.

PET Hittestresskaart
Thema extreme hitte

De hittestresskaart laat zien welke delen van de stad relatief gevoelig zijn voor temperatuurstijging. De hittestress kaart is voor heel Nederland beschikbaar.

Afstand tot koelte
Thema extreme hitte

De afstand tot koelte kaart geeft inzicht in de loopafstand tot een koele groene plek.

En nog veel meer...
Compleet overzicht

Bekijk hier een compleet overzicht van al onze kaarten en thema's.

Voorbeelden
Deze klimaatatlassen geven een goed beeld van de mogelijkheden
Meer te weten komen?
© Powered by  Lizard